Park Centrum Psychoterapii
Centrum Psychoterapii, Psychiatrii i Rozwoju Osobowości w Łodźi
  O Nas
  Psychoterapia
  Psychiatria
  Nasi psychoterapeuci
  Kontakt

O Nas

CENTRUM PSYCHOTERAPII, PSYCHIATRII I ROZWOJU OSOBOWOŚCI
- to zespół doświadczonych i gruntownie wykształconych psychoterapeutów.

Psychoterapeuci szkolili się w znanych polskich ośrodkach psychoterapii jak i na międzynarodowych warsztatach, kongresach i sympozjach. Posiadamy certyfikaty psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego http://www.ptp.org.pl/, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego http://www.psychiatria.org.pl/ oraz The European Association for Psychotherapy http://www.europsyche.org/, które potwierdzają nasze kompetencje zawodowe.

W swojej pracy respektujemy standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Zakres działalności

Oferujemy:
  • Psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię grupową, terapię rodzinną, małżeńską oraz terapię par.
  • Pracujemy z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, psychosomatycznymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości;
  • ponadto - z osobami uzależnionymi od alkoholu, hazardu, komputera, DDA (więcej - patrz Terapia DDA w Łodzi oraz terapia uzależnień w łodzi).
  • Pracujemy z rodzinami, w których dzieci przejawiają zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, fobie szkolne, zaburzenia jedzenia, zaburzenia depresyjne, itp.
  • Pomagamy w rozwoju osobistym i sytuacjach kryzysowych.