Park Centrum Psychoterapii
Centrum Psychoterapii, Psychiatrii i Rozwoju Osobowości w Łodźi
  O Nas
  Psychoterapia
  Psychiatria
  Nasi psychoterapeuci
  Kontakt

Nasz Zespół

BEATA GRALA - mgr psychologii o specjalności społeczny psycholog kliniczny. Uczestniczy w programie szkoleniowym psychoterapii prowadzonym przez Fundację Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kończącym się otrzymaniem certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pomoc oferuje osobom uzależnionym, ich małżonkom i partnerom oraz dorosłym dzieciom alkoholików (DDA), ofiarom przemocy i osobom znajdującym się w kryzysie. Terapia DDA

DOROTA KOPIAS - mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Odbyła dwuletni staż trenera - praktyka NLP, pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz na Oddziale Terapii Uzależnień SP ZOZ. terapia uzależnień w łodzi

PIOTR PANKONIN - mgr psychologii, psycholog kliniczny. Posiada uprawnienia do stosowania psychoterapii potwierdzone certyfikatem psychoterapeuty SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 402). Ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi: problemami nerwicowymi, osobowościowymi, depresyjnymi, psychotycznymi, problemami z kręgu uzależnień. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. psychoterapia uzależnień łodź

ANNA SZCZECH - mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr certyfikatu 140). Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz małżeństw i par. Zajmuje się pomocą osobom doświadczającym kryzysów emocjonalnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych, depresyjnych oraz psychotycznych.

JULIA SAŁASIŃSKA - magister psychologii, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Od ponad dziesięciu lat pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami (w tym z osobami z tzw. podwójną diagnozą), a także z osobami poszukującymi pomocy w związku z depresją, lękiem, bulimią, kryzysem życiowym, problemami w relacjach interpersonalnych i związkach. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień, Poradni Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych, w oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w szpitalu im. J. Babińskiego, a także w PZP Synapsis i APS MEDICA (wszystkie w Łodzi). Oprócz objawów, stara się zawsze widzieć człowieka i traktować jego problemy w sposób całościowy, wierząc, że najlepsze efekty w terapii osiąga się na bazie wspierającej, bezpiecznej i pełnej szacunku relacji między pacjentem a terapeutą.

JOLANTA WALENCZAK - PANKONIN - Magister psychologii, od 1994 roku pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Ukończyła kursy psychoterapii uprawniające do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Kurs Psychoterapii oraz Kurs Systemowej Terapii Rodzin organizowane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Pracuje pod stałą superwizją. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży, terapię rodzinną oraz małżeńską. Proponuje pomoc osobom doświadczonym zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, depresją, cierpiącym z powodu wyobcowania i niemożności nawiązywania dobrych relacji z innymi ludźmi, przeżywającym kryzysy życiowe. psychoterapia indywidualna łodź