Park Centrum Psychoterapii
Centrum Psychoterapii, Psychiatrii i Rozwoju Osobowości w Łodźi
  O Nas
  Psychoterapia
  Psychiatria
  Nasi psychoterapeuci
  Kontakt

Psychoterapia

W CENTRUM PSYCHOTERAPII, PSYCHIATRII I ROZWOJU OSOBOWOŚCI można skorzystać z pomocy psychologów i lekarza psychiatry.

Prowadzimy:

  • Konsultacje
  • Psychoterapię indywidualną
  • Terapię rodzinną
  • Terapię małżeńską
  • Terapię par
  • Terapię uzależnień

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacją. Jest to pierwsze spotkanie, które ma charakter diagnostyczny. Służy ono zorientowaniu się w problemach i sytuacji zgłaszajacej się osoby oraz pozwala zaproponować odpowiednią formę pomocy (np. jedną z wyżej wymienionych).

Kierujemy się zasadą, iż każdy osoba jest niepowtarzalna, i że o efektywności terapii decyduje dostosowanie podejścia i form pracy do specyfiki problemu, który zgłasza.

Preferowane przez nas podejścia psychoterapeutyczne to: podejście psychodynamiczne, systemowe oraz poznawczo-behawioralne. Wybór zależy od problemu, z jakim zgłasza sie pacjent.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie spotkań raz w tygodniu, w stałym terminie.
Psychoterapia krótkoterminowa składa się z kilku do kilkunastu spotkań (na ogół nie więcej niż 20). Proponowana jest w zależności od zgłaszanych problemów (objawów) i dostosowana do celu, jaki pacjent chce osiągnąć.
Psychoterapia długoterminowa jest pracą nastawioną na poznanie siebie i zmianę funkcjonowania w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu jej zakończenia.

Terapia rodzinna

Terapia rodzin polega na jednoczesnej pracy z osobami tworzącymi rodzinę lub jej część.
Kiedy rodzina przeżywa kryzys, czy boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić (np. z chorobą dziecka lub innego członka rodziny), kryzysem między rodzicami a nastolatkiem, kryzysem "opuszczonego gniazda" - pomocy potrzebują wszyscy członkowie rodziny (cały system rodzinny). Zgłaszane problemy rozpatrywane są jako problemy całego systemu z perspektywy interakcyjnej, tzn. - jak dany problem wpływa na relacje pomiędzy poszczególnymi osobami i co można zrobić, by go rozwiązać lub zminimalizować.

Terapia małżeńska/par

Terapia małżeńska/par to propozycja dla partnerów przeżywających trudności lub kryzys w związku, którzy gotowi są zgłosić się wspólnie do psychoterapeuty. Z pomocą psychoterapeuty mogą lepiej zrozumieć to, co dzieje się w ich relacji. Po wstępnej konsultacji diagnostycznej - terapeuta proponuje określone formy pomocy psychologicznej.
Terapia jest sytuacją dobrowolną i potrzebna jest współpraca wszystkich zainteresowanych.

Terapia Uzależnień

Zajmujemy się przedewszystkim współczesnymi uzależnieniami takimi jak hazard, seksoholizm, jedzenioholizm, pracoholizm, uzależnienie od internetu oraz gier komputerowych (rpg). Pomagamy także członkom rodzin osób uzależnionych (DDA, współuzależnieni) więcej na stronie psychoterapia uzależnień